3D laserscanning

Terrestrisk laserscanning (TLS)

Hertil anvendes terrestrisk laserscanning (TLS) som målemetode. Med TLS scannes og optages synlige objektoverflader i 3D. Denne målemetode er ekstra hurtig og effektiv. 3D optagelserne bliver taget af det reale objekt, i fabrikshaller, om bord på et skib eller på gerningsstedet.

Hurtig og fuldstændig optager vi også bøjede geometriske former eller konstruktionsdele, uregelmæssig designede rum, rumdele eller facader.

Digitale billeder eller tredimensionelle modeller af optagne objektoverflader eller konstruktionsdele, anlæg eller bygningsværker opstår således ud fra mange tredimensionelle måledata, som danner den såkaldte punktsky.

Med en laser bliver der derudover optaget digitalfotos af scanområderne, som gør det muligt, at se på 3D punktskyen fotorealistisk, rumlig og i farve, at tilføre texturer til den, at evaluere den og at gøre den klar til andre slags anvendelser.

3D optagelsesmodeller

Viderforarbejningen af punktskyen med special software og egne innovative løsninger, muliggør fremstillingen og leveringen af digitale 3D modeller (optagelsesmodeller) af konstruktionskomponenter, bygningsværker, plan- og snittegninger og 3D dokumentationen.

->se Reverse Engineering

3D produktionsmodeller

3D produktionsmodeller bliver også fremkaldt med speciel grafiksoftware og baserer på design- og planlægningsdata, som indenfor 3D laserteknikken kombineres med et 3D optagelsesmodel.

Et af vores specialområder er herved den særlig advancerede 3D modellering af digitale produktionsmodeller for plane og bøjede ruder og grupper af ruder indenfor skibsbyggeri (megayachter, flodpassagerskibe) eller til specialkonstruktioner indenfor byggeri.

-> se 3D Modellerstellung

3D kvalitetssikring og produktsammenligning/-evaluering

For at garantere fastlagte kvalitetsanfordringer, gennemgår 3D modellerne som vi fremstiller forskellige kontroller og evalueringer.

Derudover er sammenligningsanalyser af nominelle og faktiske værdier og deformationsanlyser (3D analyser) af forskellige slags objekter indenfor industri eller byggeri en af vores hovedopgaver.

-> se 3D kvalitetssikring, produktsammenligning/-evaluering

Til produktions- og planlægningsbrug leveres 3D modeller eller 3D analyser, som vi optager og fremkalder, i forskellige maskinlæsbare formater eller som analog tegning til vores kunder.


3D surveying for asset and facility management3D surveying for asset and facility management3D surveying for asset and facility management
Surveying of historic buildings Monument conservationSurveying of historic buildings Monument conservationSurveying of historic buildingsMonument conservation
Deformation measurement Preservation of evidenceDeformation measurement Preservation of evidenceDeformation measurementPreservation of evidence
Quantification of massesQuantification of massesQuantification of masses
Crime scene and accident analysisCrime scene and accident analysisCrime scene and accident analysis

&nbsp
&nbsp